Przejdź do formularza
Szanowni Państwo,
zapraszamy na bezpłatne webinarium na temat: CYBERBEZPIECZNA GMINA, na której zaprezentowane zostaną m.in. :1. Rozporządzenie eIDAS dotyczące dwóch ogólnych kwestii:
- Systemów identyfikacji elektronicznej.
- Usług zaufania.

2. KSC - Krajowy system cyberbezpieczeństwa, który ma na celu zapewnienie cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym, w szczególności :
- Niezakłóconego świadczenia usług kluczowych i usług cyfrowych.
- Osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych służących do świadczenia tych usług.

3. KRI - Krajowe Ramy Interoperacyjności.
Rozporządzenie KRI określa minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i przepisy dot. wymiany informacji w postaci elektronicznej.
Rozporządzenie nakłada na podmioty publiczne liczne obowiązki w 3 podstawowych obszarach:
- Polityka bezpieczeństwa.
- Minimalne wymagania dla systemów informatycznych
- Wytyczne z zakresu bezpieczeństwa sieci informatycznych.

4. Jak zapewnić bezpieczeństwo informacji w organizacji?
Standardy bezpieczeństwa danych powinny przede wszystkim odpowiadać wymaganiom, jakie stawiają obowiązujące zapisy prawne. Są to między innymi:
- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).


PODCZAS KONFERENCJI OMÓWIONE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE TEMATY:

1. Reakcja na incydenty
- Obsługa incydentów (UODO/CSIRT)
- Zabezpieczanie dowodów cyfrowych
- Analiza powłamaniowa

2. Bezpieczeństwo organizacyjne i prawne
- Bezpieczeństwo informacji
- Ciągłość działania
- Ochrona danych osobowych RODO

3. Monitorowanie bezpieczeństwa
- SOC (24/7)
- Monitorowanie podatności i systemów
- Monitorowanie zagrożeń

4. Bezpieczeństwo IT
- Architektura bezpieczeństwa
- Bezpieczeństwo systemów IT
- Dostosowanie do KSC

ON-LINE

Miejsce spotkania:
Platforma VMS - NOT Informatyka.
Termin spotkania:
14.01.2022 r. godzina 10:00-11:00.
Link do spotkania zostanie wysłany na adres e-mail zarejestrowany przez Państwa w systemie.


ORGANIZATORZY:

1. NOT Informatyka - Spółka, będąca podmiotem wywodzącym się z Naczelnej Organizacji Technicznej, skupia się w głównej mierze na dostarczaniu rozwiązań IT dla podmiotów o charakterze naukowo-technicznym. Tworzone aplikacje i narzędzia, wspierając działalność operacyjną i statutową, stanowią o innowacyjnym charakterze działalności naukowej.

2. Grupa StillSec powstała w wyniku wzrastającego zapotrzebowania rynkowego
na świadczenie specjalistycznych usług z zakresu zarządzania bezpieczeństwem. Założycielami StillSec są eksperci z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa. Misją StillSec jest:
1. Ochrona informacji będących własnością naszych klientów
2. Rozwój strategii i technik zabezpieczania informacji
3. Budowanie kompetencji i świadomości w zakresie bezpieczeństwa

Dostarcza rozwiązania lean security.
- doradztwo i audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania
- outsourcing funkcji bezpieczeństwa
- testy penetracyjne oprogramowania i infrastruktury - bezpieczeństwo systemów przemysłowych / SCADA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY